About me...
Tenth Man Down

Today I killed, he was just a boy
Eight before him, I knew them all
In the fields a dying oath:
I´d kill them all to save my own

Cut me free, Bleed with me, Oh no
One by one, We will fall, down down
Pull the plug, End the pain, Run´n fight for life
Hold on tight, this ain´t my fight

Deliver me from this war
It´s not for me it´s because of you
Devil´s instant my eternity
Obey to kill to save yourself

Cut me free ...

" I envy the 9 lives that gave me hell
My path made up by their torn bodies
Man to man, soldier to soldier, dust to dust
Call me a coward but I can´t take it anymore "

They wait for me back home
The live with eyes turned away
They were the first ones to see
They are the last ones to bleed

" The ultimate high as all beautiful dies
A ruler´s tool, priest´s excuse, tyrant´s delight...
I alone, the great white hunter
I´ll march till the dawn brings me rest
10th patriot at the gallow´s pole! "

Cut me free ...

Desátý sundaný chlap

Dneska jsem zabila, byl to ještě kluk,
Osm před ním, všechny jsem je znala.
V duchu přísahy smrti:
Zabiju je všechny, abych zachránila sám sebe.

Podřízni mě, krvácej se mnou, oh ne
Jeden po druhém padneme, dolů, dolů.
Vytáhni kábel, ukonči bolest, utíkej o život,
Drž se pevně, tohle není můj boj.

Odveď mě z této války
Není pro mě, to kvůli tobě
Ďábel je mou nekončeností
Poslouchej a zabíjej, ať zachráníš sebe sama.

Podřízni mě...

Závidím devíti životům, které mi daly peklo
Má cesta je vytvořena z jejich roztrhaných těl.
Muž za mužem, voják za vojákem, prach na prach
nadávejte mi do zbabělců, ale já už to nemůžu vydržet.

Čekají, až příjdu domů,
Žijí se zrakem odvráceným
Byli to ti první, kdo spatřili
Byli ti poslední, kdo krváceli.

Finální povznesení, jak vše krásné umírá,
Vládcův nástroj, knězova výmluva, tyranovo potěšení...
Já sám, velký bílý lovec,
Budu pochodovat, dokud mi svítání nepřinese odpočinek,
Desátý patriot!

Podřízni mě...

Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz