About me...
Angels Fall First

An angelface smiles to me
Under a headline of tragedy
That smile used to give me warmth
Farewell - no words to say
beside the cross on your grave
and those forever burning candles

Needed elsewhere
to remind us of the shortness of our time
Tears laid for them
Tears of love, tears of fear
Bury my dreams, dig up my sorrows
Oh, Lord why
the angels fall first

Not relieved by thougts of Shangri-La
Nor enlightened by lessons of Christ
Ill never understand the meaning of the right
Ignorance lead me into the light

(Repeat chorus)

Sing me a song
of your beauty
of your kingdom
Let the melodies of your harps
caress those whom we still need

Yesterday we shook hands
My friend
Today a moonbeam lightens my path
My guardian

Andělé padnou první

Andělská tvář se na mě usmívá
Z pod titulku tragédie
Úsměv který mi dával teplo
Sbohem - není co říct
kromě kříže na tvém hrobě
a těch navždy hořících svíček

Potřebný jinde
aby nám připomněl krátkost našeho času
Slzy pro ně prolité
Slzy lásky, slzy strachu
Pohřbi mé sny, vykopej můj smutek,
Oh, Pane, proč
andělé padnou jako první

Neulehčí mi myšlenky na Shangri-La
Neosvícena učením Krista
Nikdy nepochopím, co je správné
Ignorance mě vedla ke světlu

(Refrén)

Zpívej mi píseň
O své kráse
O svém království
Ať melodie tvé harfy
hladí ty, které stále potřebujeme

Včera jsme si potřásli rukou
Můj příteli
Dnes měsíční záře osvětluje mou cestu
Můj strážce

Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz