About me...
Astral Romance

A nocturnal concerto
candlelight whispers me where to go
Hymn of gathering stars as my guide
whilst I wander on this path of the night

Embroidery of the stars
undress my feelings for this earth
Send me your salva to heal my scars
and let this nakedness be my birth

Macrocosm poured its powers on me
And the hopes of this world I now must leave
The nightwish I sent you centuries ago
has been heard by those
who dwelled in a woe

The distance of our bridal bed
Await for me to be dead
Dust of the galaxies take my hand
Lead me to my beloveds land

Departed by the guillotine of death
I received a letter from the depth
The dream of my lover it carried inside

Caressed by the sharpest knife
I asked you to be my wife
Rays of the setting sun
were my tears wept upon promises undone

Come to me
Make me believe
to you and your love again

Above the universe
Beneath the Great Eye
I shall desire you forevermore

Astrální romance

Noční koncert
Světélka svíček mi našeptávají, kam jít
zpěv hvězdiček mým průvodcem
zatímco se procházím touto stezkou noci

Hvězdné ornamenty
svlékají mé city k této zemi
Pošli mi své salva, ať zahojí mé jizvy
a ať je tato nahota mým zrozením

Makrokosmos vliv do mě svou moc
A naděje tohoto světa, který teď musím opustit
Přání noci, které jsem ti poslala před staletími
bylo vyslyšeno těmi,
kteří přebývají v žalu

Naše vzdálené manželské lože
Čeká až zemřu
Prach galaxií bere mou ruku
Vede mě do mých milovaných zemí

Oddělený gilotinou smrti
dostal jsem dopis z hlubin
Sen o mé milence nesl v sobě

Pohlazen tím nejostřejším nožem
Jsem tě požádal o ruku
Paprsky vycházejícího slunce
byly mé slzy uroněné kvůli zrušeným slibům

Pojď ke mě
Ať znovu uvěřím
tobě a tvé lásce

Nad vesmírem
Pod Velkým Okem
Navždy budu po tobě toužit


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz