About me...
Away

The days were brighter
Gardens more blooming
The nights had more hope
In their silence The wild was calling
Wishes were whispering
The time was there
But without a meaning

Away, away in time
Every dream´s a journey away
Away to a home away from care
Everywhere´s just a journey away

The days departed
Gardens deserted
This frail world
My only rest ?

The wild calls no more
Wishes so hollow
The Barefoot Boy
weeping in an empty night

Away ...

Cherish the moment
Tower the skies
Don´t let the dreamer
fade to grey like grass

No falling for life
A gain for every loss
Time gathered me
But kept me flying

"For this gift of dream I must pay the price
with the loss of life´s pleasures"

Pryč

Tehdy dny byly jasnější
a zahrady rozkvetlejší
V nocích bylo naděje více
Svým tichem divočina volala
Přání šeptem vyslovována
Plynutí času tam bylo,
však jeho významnost nepoznána.

Pryč, daleko v čase
Každý sen cestou pryč a daleko je
Pryč z domu, daleko od starostlivosti,
Všude je do cesta do velké vzdálenosti.

Dny a týdny uplývaly,
zahrady pomaly umdlévaly,
Tento křehký svět,
mým jediným odpočinkem jest?

Divočina nevolá již více
Přání tak prázdná nyní jsou
Bosého malého chlapce
nářek nese se nocí prázdnou.

Pryč, daleko v čase....

Vychutnávej chviličku každou
vznášej se dále na nebesích
Nenech snu částečku žádnou
uschnout jak stonky tráv křehkých.

Žádné pády životní z nebe,
zisk za každou ztrátu,
Čas mě získal pro sebe,
Ale udržel mě v letu.

"Za tento snů dar musím zaplatit cenu
jež je ztráta životních potěšení."Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz