About me...
The carpenter

Who are you?
Man condemned to shine a salvation
throughout the centuries
Why ?
Was the wine of the grail
too sour for man to drink

The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us had died
Tools of the carpenter

The one they lick
The same old sick
dream of their precious saviour

Kiss them deep and
make them weep
over promises of eternal peace

The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us has died
Tools of the carpenter

I hear you
through the symphonic voices of nature
-the purity I could never doubt
They tell me to lie on the grass
and observe my saviour
The one crucified to the chirping of birds

The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us has died
Tools of the carpenter

Tesař

Kdo jsi?
Muž odsouzený vyzařovat vykoupení
Po staletí
Proč?
Bylo víno z grálu
Příliš trpké, aby ho pil člověk

Tesař
Vytesal svou kotvu
Do umírajících duší lidstva
Do hrobky neznámého vojína
Odložte nářadí toho
Kdo pro nás zemřel
Nářadí tesaře

Ten koho líbají
Stejný starý
Sen o jejich cenném zachránci

Polib je hluboko
A ať pláčou
kvůli slibům nekonečného míru

Tesař
Vytesal svou kotvu
Do umírajících duší lidstva
Do hrobky neznámého vojína
Odložte nářadí toho
Kdo pro nás zemřel
Nářadí tesaře

Slyším tě
mezi symfonickými hlasy přírody
- v čistotě, o které nemůžu nikdy pochybovat
říkají mi, lehni si do trávy
a sleduje svého spasitele
Toho ukřižovaného za zpěvu ptáků

Tesař
Vytesal svou kotvu
Do umírajících duší lidstva
Do hrobky neznámého vojína
Odložte nářadí toho
Kdo pro nás zemřel
Nářadí tesaře


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz