About me...
Come Cover Me

Come wet a widow`s eye
Cover the night with your love
Dry the rain from my beaten face
Drink the wine the red sweet taste of mine

Come cover me with you
For the thrill
till you will take me in
Come comfort me in you
Young love must
Live twice only for us

For me
For you
Time devours passion`s beauty
With me
With you
In war for the love of you
(Tonight any dream will do)

Not a world but your fine grace
Seduction in sleepwalker`s land
November dressed in May on your face
Holding us now the lovecropper`s hand

Come cover me...

Přijď mě zakrýt

Přijď zvlhčit oči vdoviny,
Zakryj noc svou láskou,
Vysuš déšť z mé tváře vyčerpané,
Napij se a vychutnej mou chuť, vínově červenou.

Přijď a zakryj mě sebou,
Pro vzrušení
dokud mě nevezmeš dovnitř
Přijď a utěš mě v sobě,
Mladá láska
Musí po dvakráte pro nás žít.

Pro mě
Pro tebe
Čas požírá krásu vášně
Se mnou
S tebou
Ve válce o lásku tvou
(Dnes vystačí jakýkoli sen)

To ne svět, ale tvůj půvab jemný,
Pokušení v zemích náměsíčníka
Listopad oděný v Máj na tvé tváři
Teď nás drží ruka Amorova

Přijď a zakryj mě...


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz