About me...
Crownless

Crownless again shall be the queen
Trophy on her grave still remains unseen
A boat on the river confessing the sins
The Riddler revealing the deep hidden things

Crownless again shall be the king
A gull covered in oil with a broken wing
A hitcher on a road alone and lost
Iron sharpens iron... - a truth that once was

Mine is the Earth and the sword in the stone
Mine is the throne for the idol
One fleeting moment and it is all gone
Crownless again
Will I fall ?

Roaming on razor-sharp castles
Ruling all but myself
(Now my night is laid to sleep)

One fragrant rose worth ten times what I am
A crippled begging a coin braver than I ever was
Reflection from me-Devil dressed in white
Chasten the being
Become what I once was
Mine is the Earth...

Bez koruny

Bez koruny opět bude královna
Trofej na hrobu jejím stále nespatřena
Loď na řece zpovídající hříchy
Hádankář odhalující věci hluboko skryté

Bez koruny opět bude král
Racek olejem pokrytý s křídlem zlomeným
Stopař na cestě samoten, ztracen
Železo ostří železo - pravdu, která kdysi byla.

Má je Země a meč v kameni
Můj jest trůn a idol
Jeden prchavý okamžik a vše pryč jest
Znovu bez koruny
Padnu?

Potloukám se po hradech
Vládnu všem, pouze sobě ne
Nyní se má noc ukládá ke spánku

Jedna křehce vonící růže desetkrát cennější než já jest
Mrzák o minci žebrající odvážnější než já kdy byl
Můj odlesk - Ďábel v bílé oblečený
Potrestané bytí
Stát se tím, čím jsem kdys byl

Má je Země...


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz