About me...
FantasMic

Part 1

Wish upon a star
Take a step enter the land
Walk through the air
Take my hand
Wishmaster`s will-
Join him the quest for dream
A make-believe
Is all we ever need

Wish upon a star
No matter who you are
The second star to the right
Harbinger`s gate
Beyond the boundaries
Blossom ballet
In the great wide somewhere

Wish upon a star
Believe in will
The realm of the king of fantasy
The master of the tale-like lore
The way to kingdom I adore
Where the warrior`s heart is pure
Where the stories will come true

Part 2

A cub of the king betrayed by usurper
A girl in the rain swearing to her father`s name
Belle the last sight for the dying gruesome
The beauties sleeping awaiting
Deep in a dream
For true love`s first kiss

Part 3

Bald Mountain Night
Devilheart endures but light
A mad aerial dance
Chernabog`s succubi

Black Cauldron born
Gurgi`s heart forlorn
Pig-keeper or hero
On a quest of augury

Maleficent`s fury
The spindle so luring
Dragon fight, dying night
Dooming might

Apprentice of Yen Sid
Conducting the galaxy
Dreamer on mountaintop
Spellbound masquerade

The Sailor an idol for the six-year-old in me
The Phoenix of White Agony Creek
Enchantress, A mermaid in a tale as old as time
A Dragonslayer, The Awakener

Wish upon a star...

FantasMic

Část 1

Přání pod hvědami,
Udělej krok, vejdi do země,
Procházej se vzduchem,
Vezmi mě za ruku,
Vůle vládce přání,
Přidej se k němu na jeho cestě do snu
Přej si a věř
To je vše co kdy budeme potřebovat.

Přání pod hvězdami,
Nezáleží na tom kdo jsi
Druhá hvězda na pravo,
Zvěstovatelova brána
za hranicemi
Balet okvětních lístků
Někde tam v široširé nicotě.

Přání pod hvězdami,
Věř ve vůli
Říše království fantazie
Vládce příběhů
Cestu do království jež miluji
Kde srdce válečníka čisté je
Kde se příběhy stávají pravdivými

Část 2

Mladý král zrazen uzurpátorem
Děvče v dešti přísahající na jméno svého otce
Krasavice, poslední pohled zmírajích ošklivých
Spící krásky čekající
Hluboko ve snu
Na první polibek pravé své lásky

Část 3

Noc Holé Hory
Srdce ďábla vydrží, ale světlo
Šílený tanec vzdušný,
Černobogovy sukuby

Černý Kotel zrozen
Gurgiho srdce osamoceno
Pasáček prasat či hrdina
Na cestě za příslibem nejasným.

Zhoubná zuřovost
Vřeteno tak lákavé
Boj s drakem, zmírající noc
Prokletá moc

Učedník Yen Sida
Řídící galaxii
Snílek na hory vrcholu
Čarovný převlek

Namořník, idol pro šestiletou ve mě,
Fénix od Potoka Bílé Agonie
Čarodějka, mořská víla v příběhu starém jako sám čas
Zabíječ draků, Buditel

Přání pod hvězdami...