About me...
The Kinslayer

For whom the gun tolls
For whom the prey weeps
Bow before a war
Call it religion

Some wounds never heal
Some tears never will
Dry for the unkind
Cry for mankind

Even the dead cry
-Their only comfort
Kill your friend, I don`t care
Orchid kids, blinded stare

Need to understand
No need to forgive
No truth no sense left to be followed

"Facing this unbearable fear like meeting an old
friend"
"Time to die, poor mates, You made me what
I am!"

" In this world of a million religions everyone prays the same
way"

"Your praying is in vain It`ll all be over soon"
"Father help me, save me a place by your side!"
"There is no god Our creed is but for ourselves"

" Not a hero unless you die Our species eat the wounded ones"

"Drunk with the blood of your victims
I do feel your pity-wanting pain,
Lust for fame, a deadly game"

"Run away with your impeccable kin!"

"- Good wombs hath borne bad sons..."
Cursing, God, why?
Falling for every lie
Survivors` guilt
In us forevermore

15 candles
Redeemers of this world
Dwell in hypocrisy:
"How were we supposed to know"

Zabíječ příbuzných

Pro koho cinkají zbraně
Pro koho kořist vzlyká
Uklánějte se před válkou
Nazývejte ji náboženstvím

Některé zranění se nikdy nezahojí
Některé slzy
Pro nehodné nezaschnou
Plačte pro lidstvo

Dokonce i mrtví pláčou
- jejich jediná útěcha
Zabij své přátelé, mě to nezajímá,
Děti orchidejí, slepý pohled

Potřeba pochopit,
Netřeba odpustit
Nezbývá žádná pravda ani rozum, který lze sledovat

"Beru tento nesnesitelný strach jako setkání se starým přítelem!"
"Je čas zemřít, ubozí kamarádi, to vy jste ze mě udělali to, co jsem!"

"V tomto světě miliónů náboženství se každý modlí stejným způsobem"

"Tvé modlení je na nic, brzy bude po všem!"
"Otče pomož mi, dej mi místo vedle sebe!"
"Není žádný bůh! Naše víra je jenom pro nás samotné!"

"Nejsi hrdina, dokud nezemřeš, náš druh požírá své zraněné!"

"Jsi opilý krví svých obětí,
Cítím tvou bolest po politování toužící,
Touha po slávě, vražedná hra"

"Utíkej pryč se svými příbuznými, co jsou bez hříchu!"

" -  Z dobrých lůn se rodí špatní synové..."
Proklínáš boha, proč?
Uvěříš každé lži
Pocit viny přeživšího
Je v nás navždy

15 svíček
Vykupitelé tohoto světa
Mluvte dál pokrytecky:
"Jak jsme to mohli vědět?"


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz