About me...
This Moment is Eternity

Day posesses no key here
where moon sheds the cold twilight
This moment is eternity

Land of beauty,
cold and cruel
Fjeld chants echoing,
reflecting the melancholy...

Trust the wind
Trust the fires
Call for the hermit of the night

Land of raven and bear
Land of eagle and wolverine
Dismal are the mirrors of a wolf

Tento moment je věčností

Den nevlastní žádný klíč zde
kde měsíc prolévá okolím chladný soumrak
Tento moment je věčností

Země krásy
chladu a krutosti
Písně Fjeldů se rozléhají,
odrážejí melancholii...

Věř větru
Věř ohňům
Zavolej nočního poustevníka

Země havrana a medvěda
Země orla a rosomáka
Ponuré jsou obrazy vlka


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz