About me...
Know Why the Nightingale Sings?

What does the free fall feel like?
Asks the boy with a spark in his eye
Know why the nightingale sings?
Is the answer to everything

Taking a step to a world unbound
Spinning my fantasies all around
Freed from the gravital leash
I swear the heavens in my reach

Dancing with the spirit of the air
In this ocean so open and fair
Making love to the gods above
On my maiden voyage so bold

Landing safely to the blue lagoon
Don't know if this is the earth or the moon
Joy of living is no more a mask
The Eden I found will forever last

Migrating with the geese
My soul has finally found peace
Doesn't matter that man has no wings
As long as I hear the nightingale sing...
 

Víš, proč slavík zpívá?

Jaký je to pocit ve volném pádu?
Zeptej se chlapce s jiskrou v oku.
Víš, proč slavík zpívá?
To je odpověď na vše.

Vkráčím do světa nespoutaného
Roztáčím své fantazie kol dokola
Uvolněná od pout gravitace
Přísahám k nebesům, která mám na dosah

Tancuji s duchem větrů
V tomto oceánu tak otevřeném a čistém
Miluji se s bohy z výše
Na mé první výpravě, tak odvážné

Bezpečně přistávám v modré laguně
Nevím, jestli je tohle země nebo měsíc
Radost z života není nic víc než maska
Eden, který jsem nalezla, vytrvá navždy

Migruji společně s divokými husami
Má duše konečně nalezla mír
Nezáleží na tom, že člověk nemá křídla
Dokud uslyším slavíkův zpěv...

Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz