About me...
Nymphomaniac Fantasia

The scent of a woman was not mine...

Welcome home, darling
Did you miss me?
Wish to dwell in dear love?

Touch my milklike skin
Feel the ocean
Lick my deepest
Hear the starry choir

Rip off this lace
that keeps me imprisoned
But beware the enchantment
for my eroticism is your oblivion

Old love lies deep, you said
Deeper shall be the wound between your legs

Fantazie nymfomančiny

Vůně ženy, která nebyla má...

Vítej doma, miláčku.
Chyběla jsem ti?
Chceš přebývat v cenné lásce?

Dotkni se mé mléčné pleti
Pociť oceán
Ochutnej mé hlubiny
Slyš hvězdný chór

Strhej ze mě ty krajky
které mě nadále vězní
Ale dej si pozor na mé kouzlo
protože má erotika bude tvým zapomněním

Stará láska sahá hluboko, říkával jsi
O to hlubší bude rána mezi tvýma nohama


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz