About me...
Over The Hills And Far Away

They came for him one winter's night.
Arrested, he was bound.
They said there'd been a robbery,
his pistol had been found.

They marched him to the station house,
he waited for the dawn.
And as they led him to the dock,
he knew that he'd been wronged.
"You stand accused of robbery,"
he heard the bailiff say.
He knew without an alibi,
tomorrow's light would mourn his freedom.

Over the hills and far away,
for ten long years he'll count the days.
Over the mountains and the seas,
a prisoner's life for him there'll be.

He knew that it would cost him dear,
but yet he dare not say.
Just where he'd been that fateful night,
a secret it must stay.
He had to fight back tears of rage.
His heart beat like a drum.
For with the wife of his best friend,
he spent his final night of freedom.

Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms is where he'll be.
Over the hills and far away.

Over the hills and,
over the hills and,
over the hills and far away.

Each night within his prison cell,
he looks out through the bars.
He reads the letters that she wrote.
One day he'll know the taste of freedom.

Over the hills and far away,
she prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the seas,
back in his arms is where she'll be.

Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms is where he'll be.

Over the hills and far away,
she prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the seas,
back in his arms is where she'll be.

Over the hills,
over the hills and far away.

Over the hills,
over the hills and far away.


Za kopci a daleko pryč

Přišli pro něj jednu zimní noc,
zatknuli ho, svázali.
Že prý došlo k loupeži
a jeho pistoli tam nalezli.

Odvlekli ho na strážnici,
čekal tam na úsvit,
jak ho vedli do doků,
věděl, že to na něj navlíkli.
"Jsi obviněn z loupeže,"
slyšel, jak biřic říká.
Věděl že bez alibi,
světlo zítřka opláče jeho svobodu.

Za kopci a daleko někde pryč,
deset dlouhých let dny bude počítat,
Za horami a moři,
čeká na něj vězeňský život.

Věděl, že co ho to bude stát,
ale neopovážil se promluvit.
Kde byl té osudné noci,
to musí zůstat tajemství.
Musel bojovat se slzami vzteku,
srdce mu bušilo jako hrom.
Protože to se ženou svého přítele,
strávil svou poslední svobodnou noc.

Za kopci a daleko někde pryč,
přísahal, že se jednoho dne vrátí,
daleko od hor a moří,
zpátky v jejím náručí, tam jednou bude,
Za kopci a daleko někde pryč.

Za kopci a
za kopci a
za kopci a daleko někde pryč.

Každou noc ve své cele
díval se skrze mříže.
Čítával si její dopisy,
jednoho dne znovu pozná chuť svobody.

Za kopci a někde daleko pryč,
ona se modlí, ať už se vrátí,
stejně jistě jako že řeka moře dosáhne,
on se zpět do jejího náručí dostane.

Za kopci a někde daleko pryč,
ona se modlí, ať už se vrátí,
stejně jistě jako že řeka moře dosáhne,
on se zpět do jejího náručí dostane.

Za kopci a někde daleko pryč,
ona se modlí, ať už se vrátí,
stejně jistě jako že řeka moře dosáhne,
on se zpět do jejího náručí dostane.

Za kopci,
za kopci a daleko někde pryč.

Za kopci,
za kopci a daleko někde pryč.Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz