About me...
She Is My Sin

Take heed, dear heart
Once apart, she can touch nor me nor you
Dressed as one
A wolf will betray a lamb

Lead astray the gazers
The razors on your seducing skin
In the meadow of sinful thoughts
Every flower`s perfect one.

To paradise with pleasure haunted, haunted by fear

A sin for him
Desire within
A burning veil
For the bride too dear for him
A sin for him
Desire within
Fall in love with your deep dark sin

I am the Fallen
You are what my sins enclose
Lust is not as creative
As its discovery

To paradise with pleasure haunted, haunted by fear

A sin for him...

Bless me, undress me
Pick your prey in a wicked way
God I must confess... ..I do envy the sinners

A sin for him...
 

Ona je mým hříchem

Dej si pozor, srdce drahé,
Jakmile bude pryč, nebude se moci dotýkat ni mě, ni tebe
Oblečena jako
vlk zrazující ovečku.

Svede z cesty zírající
čepele na tvé kůži svůdné
na louce hříšných myšlenek
Každý květ dokonalý jest.

Ráj potěšení, pronásledovaný strachem.

Hřích pro něj
Touha v nitru
Hořící závoj
pro nevěstu, jež příliš drahá jemu byla.
Hřích pro něj
Touha v nitru
Zamiloval se do tvého temného hříchu

Jsem padlá
jsi to, co mé hříchy uzavírají
Chtíč není tak nápaditý
jako jeho objevování.

Ráj potěšení, pronásledovaný strachem.

Hřích pro něj...

Žehnej mi, svlékej mě
Vezmi si svou kořist hříšným způsobem
Bože, zpovídám se Ti.... závidím hříšníkům.

Hřích pro něj...

Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz