About me...
Stargazers

A grand oasis in the vastness of gloom
Child of dew-spangled cobweb, Mother to the Moon
Constellations beholders of the 3rd vagrant
Theater for the play of life

Tragedienne of heavens
Watching the eyes of the night
Sailing the virgin oceans
A Planetride for Mother and Child

Floating upon the quiet hydrogen lakes
In this ambrosial merrry-go-round they will gaze
Ephemeral life touched by a billion-year-show
Separating the poet from the woe

(Repeat chorus)

Oracle of the Delfian Domine
Witness of Adam's frailty
Seer of the master prophecy
The stellar world her betrothed

Wanderers in cosmic caravan
Universal bond - The Starborn

A son in search for the truth
Following the pages of Almagest
Discovering the origin of dreams
Stargazers ride through the ancient realms

Hvězdní pozorovatelé

Nádherná oáza v rozlehlém oceánu temnoty
Dítě pavučiny třpytící se kapkami rosy, Matka měsíce
Souhvězdní pozorovatelé třetího tuláka
Divadelní prkna pro představení života

Tragédové nebes
Dívají se očima noci
Plují po panenských oceánech
Jízda po planetě pro Matku a Dítě

Vznáší se nad klidnými vodíkovými jezery
Tento rajský kolotoč sledují svým pohledem
Pomíjivý život jepičí dotknut byl miliardy let trvající šou
Odděluje básníka od žalu

(sbor)

Věštkyně Delfská
Sledovala kdysi Adamovu křehkost
Vytvořila mistrovskou věštbu
Hvězdný svět jejím snoubencem

Poutníci ve vesmírném karavanu
Univerzální pouto - Zrozeni z hvězd

Syn po pravdě pátrající
Sledující stránky Almagest
Objevující původ snů
Hvězdní pozorovatelé projíždí pradávnými říšemi


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz