About me...
Tutankhamen

As the sun sets beyond the pyramids
To greet me with its rays
I place my hand on my forehead
To see your chariots' flames

Watch me kneel before you
Hear the cats meowing in the temple
They yearn the milk you cascaded
As I yearn that promised treasure

Treasure of
Tutankhamen
I am the one it is
Take me with you
through the stargate
To the valley of the kings

Sacrifice me
Tutankhamen
And let me be your queen
Take me
Tonight and always
Well breed to fill all earth

Three milleniums it took me to guard your rest
Your slumber in mighty Phoenixs nest
But tonight the darkness in the tomb has perished
For Carter has come to free my beloved

Tutanchámon

Jak slunce zapadá za pyramidami
Vítá mě svými paprsky
Zacláním si oči dlaní
Abych zahlédla plameny tvého vozu

Sleduj, jak si před tebou klekám
Poslouchej mňoukání koček v chrámu
Touží po svém mléku
Tak jako já toužím po slíbeném pokladu

Poklad
Tutanchámonův
To já jsem on
Vezmi mě sebou
Skrze hvězdnou bránu
Do údolí králů

Obětuj mě
Tutanchámone
Učiň mě svou královnou
Vezmi si mě
Dnes v noci a navždy
Naše potomstvo zaplní celou zemi

Po tři tisíciletí jsem strážila tvůj odpočinek
Tvůj spánek v hnízdě mocného Fénixe
Ale dnes temnota v hrobce zahynula
Protože Carter přišel uvolnit mého milovaného


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz