About me...
Sacrament Of Wilderness

Naked in midwinter magic
Lies an angel in the snow
-The frozen figure crossed by tracks of wolves
An encounter, symbolic, yet truthfull
With a hungry choir of woods
An agreement immemorial to be born

Dulcet elvenharps from a dryad forest
Accompany all charming tunes
of a sacrament by a campfire
A promise between the tameless
and the one with a tool
Tonight the journey from cave begins

I want to hunt with the tameless
I want to learn the wisdom of mountains afar
we will honor the angel in the snow
We will make the streams for our children flow

Wrapped in furs beneath the nothern lights
From my cave I watch the land untamed
And wonder if becoming season
will make the angel melt in shame

Svátost divočiny

Nahý v magii zimního slunovratu
Na sněhu anděl leží
Zamrzlá postava překřížená stopami vlků
Setkání, symbolické, pravdivé však.
S hladovým chórem lesů
Bude zrozena smlouva platná od pradávna na věky

Melodie elfích harf z hájku dryád
Doprovází všechny čarovné písničky
o svátosti zpívané u táborového ohně.
Slib, dohoda vzniklá mezi nezkrotnými
a těmi s nástroji.
Dnes v noci začíná pouť ven z jeskyní.

Chci lovit s nezkrotnými
Chci se učit moudrosti hor
uctíme anděla ve sněhu
Potoky pro naše děti budou proudit

Zabalena v kožešinách pod severními světly
Ze své jeskyně sleduji zemi nezkrocenou
A přemýšlím, zda nadcházející sezóna
způsobí, že se anděl hanbou roztopí.


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz