About me...
Telefon do nebe
Televizní obrazovka ukazovala bělostně čistou laboratoř plnou podivného vybavení a vzrušeně pobíhajících vědců, jejichž pozornost se soustřeďovala na velký hranatý přístroj s anténou ve tvaru kříže. Obraz se přesunul a ukázal dokonale upravenou reportérku s nezbytným mikrofonem, nervózně se tvářícího vědce s šedivým plnovousem a zachmuřeně se tvářícího kněze v černém rouchu.
„Vážení diváci, nacházíme se ve výzkumném ústavu paranormální fyziky v Praze. Brzy se staneme svědky kontroverzního pokusu, který by se mohl stát událostí století! Je zde se mnou profesor Miroslav Papež, kterého požádám, aby vám o chystaném pokusu něco řekl. Pane profesore?“
„Ehm. Děkuji. V podstatě je to celé jednoduché, při prozkoumávání dimenzionálních spojení jsme narazili na konfiguraci, která velmi přesně odpovídá tomu, jak Bible popisuje Nebe.“
„Rozumím tomu dobře, pane profesore, že jste opravdu objevili vědecký důkaz Boží existence a našli cestu do Nebe?“
„Ehm, ne tak zcela, jak jsem už říkal, paradimenzionální konfigurace tak pouze vypadá. A o cestě se zatím nedá hovořit, nicméně pomocí našeho parapsychického vysílače se pokusíme do řečené dimenze odeslat zprávu a pokusíme se ehm, Boha kontaktovat. Jak to dopadne, pochopitelně zatím nevíme.“
„Děkuji vám, pane profesore. Je zde s námi také Kardinál Pes, kterého bych ráda požádala o jeho názor. Pane kardinále?“
„Obávám se, že vám zatím nemohu nic říct, Církev je v této otázce poněkud nejednotná. Někteří duchovní považují celý pokus za rouhání na galaktické úrovni, jiní ho vítají a nedočkavě čekají na výsledek.“
„Děkuji vám, pane kardinále. Vypadá to, že pokus začíná, přístroj je připraven k vysílání. Milí diváci, u této historické události můžete být i vy díky pracímu prášku Nebeská modř! Monika Všetečná, televize Znova!“
Na obrazovce na chvíli problikla reklama na prášek a pak se obraz soustředil na vysílací přístroj. Profesor Papež přistoupil k ovládací aparatuře a uchopil mikrofon. V pozadí začal někdo hlasitě odpočítávat.
„Tři, dva, jedna, jedem!“
Profesor si odkašlal a přeskakujícím hlasem řekl do mikrofonu: „Haló, tady Země, slyší nás někdo?“

****

„Eh? Co je to za hrozný randál?“
Majestátní postava v bílé říze se posadila a se zívnutím si posunula svatozář výš. Bolestně přivřela oči a zopakovala:
„Ptám se, co je to tady za randál, tak odpoví mi někdo?“
„Pane Bože,“ uklonil se anděl až k Zemi. I on měl ve své dokonalé tváři vepsaný výraz opilce probuzeného z kocoviny. „Vypadá to, jako by nás někdo volal ze Země.“
„Cože? Proč?“
Bůh vstal, protáhnul se a mohutně zazíval. Pískání v uších nepřestávalo.
„Proč nedají pokoj? Hm… Kolik je hodin?“
Anděl se zadíval na přesýpací hodiny plné jiskřivého písku a odpověděl úslužně: „Devatenáct nula nula středoevropského času, ó Bože.“ Pak se zarazil. „A ehm.. ehm. Prvního dubna.“
„Který rok?“
„Ehm ehm. Ehm.“
„Odpověz!“
„Dva… dva tisíce deset…“ zakoktal vyděšeně anděl.
„COŽE? PROČ MNĚ SAKRA NIKDO NEVZBUDIL?“
„My, ehm….“
Bůh vyskočil na nohy.
„Není se co divit, že volají! Zaspali jsme! Tak dlouho, až tam dole začali být netrpěliví!“
Bůh natáhl ruku a uchopil náhle zhmotněný roh. „Chviličku, hned se do toho pustíme!“ křikl do něj.

****

„Dámy a pánové, vážení diváci! Je to úžasná chvíle, vypadá to, že byl pokus úspěšný, spojení s Nebem bylo navázáno!“ rozplývala se reportérka nadšením. Laboratoř vřela nadšením, kamera zabrala detail na vyděšenou tvář kardinála Psa.
„Hovoříme s Bohem! Poprvé v historii slyší celý svět v přímém přenosu Boží slova!“

****

Bůh se znechuceně podíval na své roucho. Lusknutím ho vyčistil, zesílil jas svatozáře a křiknul na anděly: „Proflákli jsme to o tisíc deset let, není se co divit, že se lidi vztekají, tak se do toho pusťte a pořádně! Meče do rukou a jedem!“


****
A Armageddon začal.


Brno 2005

Tuto povídku spáchal Shigor Birdman
shigor@volny.cz
http://shigor.mysteria.cz

Download offline verze - zazipovaný dokument MS Word