About me...
ShadowRun

Pravidla pro vytváření postavy

Normálně, když vytváříte postavu, máte k dispozici pět priorit A B C D E. Jiné rasy než běžný člověk musí dát prioritu A na rasu (nebo B, to je nepovinné pravidlo). Pokud chce být plně magicky aktivní, musíte dát nejvyšší prioritu na magii (A člověk, B metalidi). Adepti použijí druhou nejvyšší volnou prioritu (B Člověk, C metalidi). Minoritní adepti prioritu C nebo D. Zbylé priority se rozdělí na body atributů, body dovedností a zdroje. Zdroje jsou peníze a zároveň silové body, které používají kouzelníci.

Priorita Rasa Magie Atributy Dovednosti Peníze/silové body
A Metačlověk lidský kouzelník 30 40 1000000Y/50
B člověk lidský adept/meta kouzelník 24 30 400000Y/35
C člověk meta adept 20 24 90000Y/25
D člověk néni 17 20 5000Y/15
E člověk néni 15 17 500Y/5

Tahle tabulka nemá příliš velký smysl(kombinace peněz a silových bodů),   navíc peníze se stupňují trochu nepřirozeně. Osobně používám BlackJackovu tabulku:

Priorita Rasa Magie Atributy Dovednosti Peníze Silové body
A Metačlověk lidský kouzelník 30 40 1000000Y 50
B člověk lidský adept/meta kouzelník 24 30 500000Y 40
C člověk meta adept 20 24 250000Y 30
D člověk néni 17 20 125000Y 20
E člověk néni 15 17 75000Y 10
F člověk néni 15 17 75000Y 5

Priorita F se bere v úvahu pouze pro magicky aktivní.

Metalidské rasy a varianty
Při hraní za normální lidi nemá smysl dávat si vyšší prioritu rasy než E. Metalidi musí mít prioritu rasy na A (nebo na B, to je druhá možnost). Existují 4 základní druhy metalidí, každá má několik odvozených podobných podras.
Rasová modifikační tabulka určuje, jak se změní jejich tělesné atributy a jaké výhody/nevýhody mají jako metalidé.

Rasa Tělo Rychlost Síla Charisma Inteligence Síla vůle Další
Trpaslík +1 -1 +2 0 0 +1 termografie, +2 tělo proti nemocem
Elf 0 +1 0 +2 0 0 Noční vidění
Ork +3 0 +2 -1 -1 0 Noční vidění
Troll +5 -1 +4 -2 -2 -1 Termografie, Dermální brnění (1) +1 dosah v neozbrojeném boji
Metalidské varianty
Albín 0 0 0 0 0 +1 Alergie slabá na slunce, výběr z (Bio-rejekce, Barvoslepost, šeroslepost nebo citlivý systém)
Kyklop (Troll) +5 -1 +6 -2 -2 -1 termografie, +1 dosah při bitkách, +2 modifikátor při všech střelbách
Dryáda (Elf) -1 +1 -1 +3 0 0 noční vidění, lehká alergie na městská prostředí, zvířecí empatie (ptáci, malá zvířátka žijící na stromech)
Fomori(Troll) +4 -1 +3 0 -2 -1 termografie, +1 dosah v bitvě
Gigant (Troll) +5 -1 +5 -2 -2 -1 termografie, +1 dosah v bitvě
Gnóm
(trpaslík)
+1 -1 +2 0 0 +2 termografie, +2 tělo proti nemocem
Hobgoblin
(ork)
+2 0 +2 -1 0 0 noční vidění
Koborokuru
(trpaslík)
+1 0 +2 0 0 +1 termografie, +2 tělo proti nemocem
Menehune
(trpaslík)
+2 -1 +2 0 0 +1 termografie, +2 tělo proti nemocem
Minotaur (troll) +4 -1 +3 -1 -1 -1 termografie, dermální brnění (1), +1 dosah při bitkách
Noční Elf 0 +2 0 +2 0 0 noční vidění, alergie na slunce (lehká)
Ogr (Ork) +3 0 +2 0 -1 0 noční vidění
Oni(Ork) +3 0 +2 -1 -1 +1 noční vidění, může si zvolit magii o jdenu prioritu níž
Satyr (Ork) 0 -1 0 0 0 +1 noční vidění
Wakyambi (Elf) 0 0 0 +2 0 +1 noční vidění
Měňavci - lidská/zvířecí forma, Duální povaha, Regenerace, Bestiální povaha, alergie na stříbro, odmítání kyberwéru, musí být magicky aktivní, nemá žádné kontakty, uvedená lidská/zvířecí forma, další výhody jen ve zvířecí formě
Medvěd +1/+5 0/-1 +1/+5 0/0 0/0 0/-2 +1 dosah, dermální brnění (2)
Liška 0-2 0/0 0/-2 +2/+2 +1/+1 +1/+1 +1k6 iniciativa
Leopard 0/+1 0/0 0/+1 0/0 0/0 0/0 +2K6 iniciativa
Tuleň 0/+2 0/+1 0/0 +1/+1 0/0 0/0 +1K6
Tygr 0/+4 0/+1 +1/+4 0/0 0/-1 0/-2 +1 dosah, +2k6 iniciativa
Vlk 0/+1 0/+1 0/0 0/0 0/0 0/0 +1k6

Rasová maxima (při vytváření nesmí přesáhnout, později ve hře může jít maximální hodnota do 1,5 X maximum)

Rasa Tělo rychlost Síla Charisma IQ Síla vůle
Trpaslík 7 5 8 6 6 7
Elf 6 7 6 8 6 6
Ork 9 6 8 5 5 6
Troll 11 5 10 4 4 5
+albín +0 +0 +0 +0 +0 +1
Kyklop 11 5 10 4 4 5
             
Dryáda 5 7 5 7 6 6
Fomori 10 5 9 6 4 5
Gigant 11 5 11 4 4 5
Gnóm 7 5 8 6 6 8
Hobgoblin 8 6 8 5 6 6
Koborokuru 7 6 8 6 6 7
Menehune 8 5 8 6 6 7
Minotaur 10 5 9 5 5 5
Noční elf 6 8 6 8 6 6
Ogr 9 6 8 5 5 7
Oni 9 6 8 5 5 7
Satyr 6 5 6 6 6 7
Wakyambi 6 6 6 8 6 7
Měňavci - lidská/zvířecí forma
Medvěd 7/11 6/5 7/11 6/6 6/6 6/4
Liška 6/4 6/6 6/4 8/8 7/7 7/7
Leopard 6/7 6/6 6/7 6/6 6/6 6/6
Tuleň 6/8 6/7 6/6 7/7 6/6 6/6
Tygr 6/10 6/7 7/10 6/6 6/5 6/4
Vlk 6/7 6/7 6/6 6/6 6/6 6/6

Kouzelníci, adepti, minoritní adepti aneb všichni alespoň nějak aktivní

Takže možnosti magicky aktivní osoby jsou následující:

Plný mág
Sem patří klasický šaman nebo hermetický mág. Dále sem patří fyzikální mág (to je osoba, která má schopnosti jak mága, tak adepta - na začátku si rozdělí magický atribut na dvě části - jednu pro klasickou magii, druhou pro fyzadské schopnosti, při iniciaci si zvyšuje buď jednu nebo druhou část.)Nebo třeba taky voodoun, ale to si musíte sehnat awakening:-)

Adept
Adept zvládá jenom něco. Může to být:
fyzikální adept, který používá magii na vylepšení svého těla
čaroděj, který dokáže pouze kouzlit (a nemá přístup do astrálu), může to být jak šaman tak hermetik
vyvolávač, který dokáže pouze vyvolávat nebo zahánět, taktéž nemůže do astrálu
elementálista, což je hermetik, který dokáže používat kouzla a vyvolávat pouze v rámci jednoho elementu(nemá astrál)
šamanický adept, který může vyvolávat nebo čarovat pouze to, na co mů totem dává modifikátory, ale má přístup k astrálu

Minoritní adept
Jeho magické schopnosti jsou minimální. Může být:
Astrální - je schopný astrální projekce i vnímání, ale jinak nedokáže nic
Negamág - dokáže jenom odolávat magii - má magické rezervy stejně jako kouzelníci, ale nemůže je půjčovat jiným
Vymítač, exorcista - dokáže používat vyvolávání pouze za účelem zahánění duchů
Očarovávač (enchanter) - dokáže používat pouze schopnost očarovávání (enchanting) za účelem tvorby magických předmětů

ALTERNATIVNÍ ZPÚSOBY TVORBY POSTAV

BODOVÝ SYSTÉM

Je zřejmě nejlepší. Postava dostává 100 bodů, za které si všchno nakoupí. (Příadně i více, takhle se dají vytvořit postavy na libovolné úrovni). Všichni kouzelníci (z vyjímkou fyzických adeptů) navíc dostávají 30 silových bodů účinnosti.

Rasa
člověk                       0b
metačlověk                10b
variantní metačlověk  12b
Měňavec                    15b

Magie
Plný mág                     20b
adept                          15b
minoritní adept            5b

Atributy jeden bod atributu stojí 2b, maximálně do úrovně rasového maxima

Dovednosti jeden bod rovná se jeden bod dovednosti

Silové body účinnosti - dva za jeden b

Peníze
0Y                   -5b
500Y              0b
5000Y            5b
90000Y          10B
200000Y        15b
400000Y        20b
650000Y        25b
1000000Y      30b

Výhody a nevýhody

Další doladění postavy se dělá právě výhodami a nevýhodami (edges and flaws v originále), které dokáží hru pořádně obohatit. Šup tam.

Speciální typy postav

Existuje několik speciálních typů postav, které většinou vytvářejí nadšenci z celého světa. Prozatím mám pro vás vlastní vynález, rytíře Jedi (Ano, STARWARS!!!). Ale než si ho začnete vytvářet, radší si to domluvte s gamemasterem, jestli vám to dovolí....Kromě toho Jediové jsou kapku nedodělaní, ale už jsem je pár krát použil...

Rytíři Jedi

Jak udělat věrohodnou postavu?

Základem je udělat jí opravdu dobrou psychologickou stránku osobnosti. Základem je dvacet otázek, v původním vydání rulebooku. Pokud si budete dodávat nějaké výhody/nevýhody, napište si, jak jste k nim přišli. Pro gamemastera to může být nenahraditelné, když bude pořádat nějaké improvizované runy (troll, který ti před dvaceti léty rozmlátil hlavu a způsobil ti barvoslepost do tebe jenom tak náhodou narazí na ulici... co se bude dít?). Pořiďte si pořádnej sešit na postavu a pište do něj jenom tužkou.

Při samotném hraní se zabývejte taky okolním světem. CO je v rádiu, kam půjdeš večer na pivo, jaký jsou holky na místní disce.... Tohle všechno právě dává shadowrunu to, o čem je. Nudné přepadávání chudáků korporáků ze zálohy a frajeření kdo vystřílel víc nábojů a kdo má lepší katanu se rychle omrzí. Je pravda, že někteří hráči jsou idioti a dělají jenom samé bpitomé brutality.Ale proto je tady gamemaster. Vzkaz pro gamemastera: neserte se s hráči moc. Dělají blbosti, střílí na koho můžou? Vypiš na ně odměnu a bude. Zabili někoho důležitého? Už by se měl objevit jeho mstitel. Jenom chodí a zabíjejí co můžou, jen tak pro potěšení? Kontakty se jich začnou bát a nebudou s nimi chtít mluvit. Nebo je nechej přejet vlakem, pokud jsou to opravdu totální hňupi (bohužel znám dost takových).

ZMAR