About me...
ShadowRun

Jedi Knights

Rytíři Jedi


Rytíři Jedi byli postava z filmů a počítačových her a komiksů a já nevím z čeho ještě. Oblíbené postavy, mimochodem. Ale s příchodem Magie na zem se děje spousta divných věcí. Kromě obligátních kouzelníků a šamanů se objevili i fyzadi neboli fyzičtí adepti, kteří dokáží používat magii na vylepšení svého těla. Jediové pravděpodobně začali jako skupina fyzadů. Ale dnes jsou schopnosti běžného Jediho (jsou opravdu velice "běžní", podle mého známeho Biona jich není více než stovka na celém světě) mnohem dál, než schopnosti leckterého fyzada. Jsou schopní postavit se na opor i obyčejným kouzelníkům.

Hlavním poznávacím znakem Jediů byl a nyní je jejich světelný meč - LightSabre. Zatímco ve filmu to bylo držátko, ze kterého tryskal nesmyslně omezený lejzr, opravdoví Jediové používají speciální nástroj. Vypadá jako rukojeť meče, větinou zdobená nějakým kamenem na spodku. Jediové dokáží čerpat Sílu (tak říkají svým magii) a  usměrňovat ji do svého meče. Meč (je to mimochodem poměrně komplikovaně vytvořené magické zařízení, něco na způsob magického ohniska) energii pocházející z rytíře (který ji čerpá z astrální roviny, i když každý Jedi říká, že manipuluje se silou) usměrňuje na energetickou "tyč", která funguje jako světelný meč ve filmu. Čím mocnější Jedi, tím děsivější účinky má jeho meč. A tím více září. Pokud má Jedi meč aktivovaný, záře je poměrně jasně viditelná.

Jediho stojí udržování a používání meče poměrně značné úsilí. Pokud se meč něčeho dotkne, náhlá zvýšená spotřeba energie způsobí Jedimu odliv, stejně jako kouzelníkovi. Jak mi řekl Bion, je typická chyba začátečníků pokus rozřezat mečem nějaký pevný předmět.

Jediové mají mnoho různých schopností neboli Sil. Jsou většinou obdobné schopnostem fyzikálních adeptů, i když jejich mechanika je poněkud jiná.

Temná a světlá strana síly

Jde spíše o charakter Jedie než o nějakou "hroznou tajemnou sílu". Ovšem Jediové na světlou a temnou stranu věří celou duší. Většina z nich se udržuje na "šedém" neutrálním průměru. Používají "neutrální" schopnosti (podle Mistrů Jedi ty, které se nekloní ani na jednu ani na druhou stranu), případně některé jednodušší z některé stran. Pouze někteří Jedi jsou vyhranění na jednu nebo druhou stranu a prakticky všinchni jdou k světlé (jak jsem zjistil, je to proto, že mistrové Jedi se pokoušejí vést všechny k světlé straně. Pokud se jim to nedaří, často raději žáka obětují). Temní Jediové jsou vyhnanci z oficiálních řad Jediů.  Jde jim především o osobní prospěch, často jsou jeden jak druhý megalomani. Někteří se sdružují po hromadě - slabší Jedi je "nástrojem" silnějšího, ale boje o moc nejsou vzácné. Průměrná životnost Temného Jediho není příliš vysoká. Rada Draků je totiž považuje za velice rušivé elementy a často je dává likvidovat. Ovšem ani světlí Jediové nejsou u draků příliš oblíbení, pro své sklony jednat tak, jak považují za nejlepší pro dobro světa. Draci mají často rozdílný názor na to, co je pro svět (draky) vhodnější.

Hierarchie Jedi

Jediové mají poměrně jednoduchou hierarchii. Nejníže stojí učedníci. Nad nimi jsou rytíři Jedi. Ti už mají slušné schopnosti a často slouží jako vykonavatelé vůle velmistra. Většina z nich se výrazně kloní ke světlé straně. Učitelé- Senseiové mají rozsáhlé schopnosti, které využívají především na výcvik učedníků. Devadesát procent rytířů - učitelů stojí pevně na světlé straně. Rytíři ochránci a Mistrové Jedi jsou v hierarchii nejvýše. Z Mistrů se volí vždy jeden Velmistr. Ten má právo povolat na pomoc kohokoli z řádu Jedi, pokud má pocit, že je to nutné pro dobro světa.

Jinak je organizace Jediů velmi volná. Učedníci sice většinou žijí nebo jsou ve stálém kontaktu se svým učitelem (může to být kdokoli od rytíře výše) a svých schopností používají k fyzickému zabezpečení sebe a svých mistrů. Rytíři a rytíři-učitelé (senseiové) jsou z velké většiny naprosto samostatní. Většina ochránců a Mistrů se vzájemně často kontaktuje a radí se o všem možném - Rada Jedi.

Organizace jako celek vystupuje jenom málokdy. Většina Jediů se ale nerozpakuje jednat, pokud jim připadá správné zasáhnout. Bílí Jediové se vidí jako ochránci pořádku a práva, strážci nevinných. Většinou tomu tak je. Bílý Jedi se rozhodně nenechá najmout jako nájemný vrah. Často se ale věnují shadowrunu. Nemají příliš v oblibě korporace.

Na Jedi je třeba dávat si pozor. "Šedí" jsou poměrně normální lidé(metalidé). Dá se na ně spolehnout, jsou docela čestní a také užiteční. Ovšem i ti "slabí" mají pořádné schopnosti, alespoň se svým mečem. Silnější Jediové (od učitele nahoru) jsou smrtelně nebezpeční protivníci.

Ti, kteří stojí pevně při světlé straně, jsou poměrně nebezpeční. Tím myslím pro nás, normální runnery. I když nejsou naprosto svatí a občas uznávají, že účel světí prostředky, velice nelibě se dívají na akce typu nájemná vražda. A pokud se jim něco nelíbí, často neváhají jednat, jak proti jednotlivcům, tak proti korporacím nebo vládám. Už několik menších společností na vlastní kůži zjistilo, že s Jedi nejsou žerty. Pochopitelně že Světlý Jedi jen tak nevejde do korporace, která se mu znelíbila, a nepozabíjí všechny od náměstka nahoru.

Temní Jediové mohou být velice nebezpeční, anebo taky nemusí. Dali by se přirovnat k velkým drakům. Pokud je neohrožujete, nebo nepřekážíte, nebo nemáte něco, co oni chtějí, dají vám většinou pokoj. Spíš než vyznavači "absolutního zla" jsou to bezcitní parchanti, kteří si chtějí nahrabat co nejvíce moci pro sebe. Ovládat někoho, to je pro Temného Jediho vrcholná odměna za jeho snahu. Pokud má některý Temný Jedi pod svou kontrolou jiného Jediho, je to pro něj přímo vrchol blaha. Ale existují mezi nimi i "inkarnace ďábla", kterým jde jenom o ničení. Ale pokud se nějaký takový objeví, většinou mu někdo (ať už někdo od Velkých Draků nebo ze strany světlých Jedi) zatne tipec.


Jedi Knights Jako hráčské/NPC postavy

Jedi by se dal přirovnat k šamanické postavě. Má magické schopnosti (i když jim říká síla) a většinou se řídí určitým ideálem, ať už zlem nebo dobrem. Je pravda, že většina z nich je neutrální, tedy používá několik schopností a stará se více o sebe, než o svět, ale každý mocnější Jedi se nakonec na jednu stranu převrátí. K určení, kam se Jedi orientuje, slouží "atribut" orientace.. Pokud se Jedi učí schopnosti světlé strany a koná neustále dobré skutky atd, jeho orientace se zvyšuje. Pokud se orientace dostane nad padesát, Jedi stojí věrně při světlé straně (viz Charakter Světlého Jediho) a ztrácí případné temné schopnosti. Pokud Jedi zabíjí na potkání, stará se jenom o sebe atd jeho orientace klesá. POkud klesne pod mínus 50, postava se stává pravověrným temným Jedim, uznávajícím jenom sebe případně svého pána a starající se jen o vlastní moc(Charakter temného Jediho).

Každá postava začíná s orientací na nule, pokud se nerozhodne k orientaci od začátku. Během hry se orientace modifikuje podle mínění gamemastera. Vyslovaně špatné nebo vyslovené dobré skutky, které postava dělá ji orientaci snižují/zvyšují. Jedna akce by měla modifikovat o přibližně 1-5 bodů. Pokud postava příjde do hospody a zabije někoho jen tak z legrace, příslušné ohodnocení - mínus 10 bodů orientace. Jako dobré skutky se počítají akce, ze kterých JEDI neměl žádný nebo minimální užitek (pomoct babce přes ulici - +1 bod, záchrana světa - +10 bodů). Jako špatné zbytečné násilí, vidírání, zbytečné zabíjení....

Jedi, který se dostane na úroveň rytíře-učitele, se automaticky přiřadí k té straně, ke které se přiklání jeho orientace. Pokud je nulová, přiřadí se, jakmile podnikne něco, co jeho orientaci změní.

Odvrácení od temné strany Temným Jedim je téměř nemožné, vyžaduje to velice silnou postavu světlé síly, nebo jinou neuběřitelně vážnou událost pro Temného Jediho (rozhodne Gamemaster). Přijmutí Temné síly světlým Jedim je pravděpodobnější, ale rovněž musí jít o něco závažného.

Světlý Jedi -  ztělesnění dobra. Neváhá nasadit život pro kohokoli v nouzi. Nikdy zbytečně nezabíjí a snaží se brát spíše zajatce.Jeho chování je hodně podobné nevýhodě pacifista. Neodmítá pomoc téměř nikomu. Zákony se snaží dodržovat nebo alespoň tolerovat v co nejšírší míře. Pokud má udělat něco nevhodného nečestného (šlohnout auto), musí uspět v testu síly vůle 6. Zkrátka hodný hoch. Měl by dostávat dvojnásobek karmy za své hodné skutky (tj. runneři zabránili koropraci vypustit jedovaté chemikálie na posvátné území - za splnění tohoto úkolu dostanou každý 3 karmy. JEDI by měl dostat 5-6. Naopak za účast v nějaké špinavosti by měl dostávat méně.)

Temný Jedi - Temný Jedi není úplným opakem světlého. Jeho motem je ovládat, kontrolovat, řídit a kašlat na ostatní. Snaží se získat co největší vliv na všechny ostatní a neváhá použít jakýchkoli prostředků. Jeho největším snem je získat pod sebe jiné temné JEDI, viz temní pánové. Pokud má JEDI udělat něco, z čeho má minimální nebo žádný zisk, musí odolat testu síly vůle 6. Může někomu pomáhat, pokud mu připadně, že ona osoba mu bude dlužit dost na to, aby ji nějak aktivně využil. Je od přírody nedůvěřivý. Temný Jedi by měl dostávat speciální karmu za opravdu povedené kousky, které mu pomohly k dalšímu kroku v jeho plánu na ovládnutí světa. Každý temný Jedi, i miziví učedníci, mají své sny o moci a snaží se jich držet jak to jenom jde.

Síla

Jedi nemá hodnocení magie, místo toho  používá hodnocení Síla (angl Force, budu používat Force, aby se to nepoletlo s fyzickou sílou), které je ale v podstatě obdobné klasické magii. Stejně jako ostatní mágové, pokud ztratí esenci, nebo dostane jiný bioware (včetně náhradních orgánů) než 100 % kompatibilní, nebo při smrtelných zraněních, kdy měl smůlu (viz základní pravidla - ztráta magie), ztrácí Force (o jeden za každý započatý úbytek esence nebo tělového indexu) - jeho Force se snižuje o jeden. Pokud má více nebo silnější schopnosti, než mu to momentální hodnocení Force dovoluje, musí se nějakých vzdát, nebo snížit jejich účinnost (Schopnosti Jediho). Úroveň hierararchie ale z§stává. Pokud Force klesne na nulu, ztrácí veškeré své schopnosti, přestává být Jedim.

Vytváření postavy

Pomocí bodového systému: Možnost být Jedim stojí dvacet bodů, pokud postava začíná na úrovni učedníka. Pokud chce hráč začínat jako rytíř, musí zaplatit 25 bodů. Navíc dostává zdarma 30 silových bodů na nákup schopností. Další silové body se dokupují jeden silový bod za jeden bod vytváření postavy. Silové body nelze prodávat. Pokud je Jedi nevyužije, zůstávají mu jako dobrá karma.   Jedi může být jakékoli rasy, ale ve speciálních případech (měnavci, upíři) by to měl schválit gamemaster - např. by mohla vzniknout možnost kombinovat schopnosti úpíra a jediho. Vzniklý superman by asi pěkně naboural hru.

Pomocí priorit: Doporučuju použít bodový systém, ale když jinak nedáte....Jedi musí dát magii stejnou prioritu jako plnohodnotný kouzelník - A člověk, B metačlověk. Počet silových bodů je jako u kouzelníků. Pokud chce začínat jako rytíř, ne učedník, musí odečíst dva body z počtu atributů a jeden z počtu dovedností, nebo jeden a tři nebo pět z dovedností.

Každý Jedi si může (a měl by) jako přítele zvolit svého učitele Jedi, který ho zasvětil a podrobil základnímu výcviku. Jakýkoli jiný kontakt na Jediho (platí i pro postavy, které nejsou Jedi!!!) stojí dvojnásobek (kontakt 10000, kamarád 20000). Učitel musí být světlý. Pokud si postava zvolí jako učitele temného jediho (platí pouze pro Jedi)  sama se stává temným jedim a je od začátku podřízená svému pánu. Viz Temní pánové.

Schopnosti Jediho

Síla - Force

Na rozdíl od magie, která je rovná zaokrouhlené esenci, je Force běžný atribut (ale při ztrátě esence se stejně snižuje). To znamená, že Jedi má počáteční hodnotu rovnou jedné (za předpokladu, že má esenci neporušenou).  Za další zvýšení si musí zaplatit buď silovými body  nebo během hry karmou. Hodnocení síly určuje: počet možných jedi schopností (každý jedi musí mít schopnost světelný meč a vnímání sílu!) - maximálně hodnocení síly  +1 za každou úroveň v hierarchii (učedník se SILOU 1 má tedy dvě schopností), a součet úrovní všech jedi schopností nesmí překročit trojnásobek Síly. Maximální úroveň jedné schopnosti je rovna Force. Pokud se Force sníží, jedi musí snížit nebo dokonce zrušit některé své schopnosti tak, aby počet schopností a součet jejich úrovní nepřesáhl dané meze.

Zvýšení Síly při vytváření postavy - čtyři silové body za každý bod zvýšení. Maximální hodnocení je 3 pokud postava začíná jako učedník nebo 6 pokud začíná jako rytíř. Pokud používáte systém priorit, můžete na svýšení síly použít atributové body - vždy dva na jeden bod Síly.

Zvýšení Síly během hry - za každé zvýšení se platí 4X nové hodnocení karmy. Pokud Jedi trénuje pod vedením učitele (kdokoli vyšší hierarchie), zvýšení stojí jenom 3Xnové hodnocení karmy. Zvýšení trvá přibližně týden herního času, nebo 3 dny pod vedením učitele.

Pokud se zvýšením úrovně síly zároveň Jedi postoupí v hierarchii, zvýšení stojí 5Xnové hodnocení + 5xúroveň hierarchie, když Jedi postupuje sám, bez ostatních Jediů. (pomoc učitele není možná).

Jedi se může povýšit v hierarchii "oficiálně", za pod dohledem rady Jedi. Ta se skládá minimálně z pěti Jediů vyšší hierarchie, z nichž musí být minimálně jeden o úroveň hierarchie výš, než je budoucí úroveň zasvěcovaného. Zvýšení stojí klasicky 4Xnové hodnocení, ale Jedi je požádán (dobrovolně povinně) o provedení nějakého, většinou komplikovaného (čím vyšší úroveň, tím složitější) úkolu v zájmu světa.

Temný Jedi - pokud má Temný Jedi svého pána (mistra), který je minimálně o úroveň hierarchie výše, může o povýšení požádat svého pána. Zaplatí pouze 4X nové hodnocení, ale jeho podřízenost vzroste.

Získání úrovně hierarchie trvá dvakrát déle, než běžné zvýšení (dva týdny nebo šest dní tréninku a závěrený den rituálu při oficiálním povýšení).

Rezervy

Jedi má magické rezervy, které může používat stejně jako normální kouzelník - při odlivu, jako obranu proti cizím kouzlům nebo Síle. Pokud nemá jedi dovednost Štít pro přítele, nemůže tyto kostky nikomu pujčovat. Hodnota rezerv je rovná úrovni Síly Jediho násobené úrovní, kterou zaujímá v hierarchii Jedi.

Hierarchie Jedi

Hierarchie jediů je založená na úrovní Síly, kterou Jedi ovládá. Jedi se může na vyšší hierarchii vypracovat sám, ostatní Jedi mu jeho úroveň uznají (Jedi navzájem poznají svou sílu, pokud ji úmyslně neskrývají (zvláštní schopnost). ). Častější ale je, že se Jedi zúčastní rituálu zasvěcení, kdy mu výše postavení Jedi pomohou. Samouci jsou zdrojem rozpaků, ale většina Jediů je respektuje pro jejich pevnou vůli.

Úroveň Hodnost Minimální Force poznámka
1 Učedník Jedi 1 Musí mít schopnost používání meče a vnímání síly
2 Rytíř Jedi 4 Automatické zvýšení rasového maxima pro všechny atributy o 1.
3 Rytíř-Učitel Jedi 7 Musí se určit příslušnost ke světlé nebo temné straně
4 Rytíř-Obránce 10 Žádné omezení  počtu schopností
5 Mistr Jedi 13 Žádné omezení  celkového součtu úrovní schopností

Zvýšení rasového maxima
Rytíř Jedi (úroveň rytíř!) automaticky získává zvýšení všech rasových maxim o jedna.

Žádné omezení počtu schopností
Počet JEDI schopností může být neomezený.

Žádné omezení  celkového součtu úrovní schopností
Celkový součet úrvoní schopností je neomezený

Jedi dovednosti

Jednotlivé dovednosti  fungují jako běžné dovednosti -většinu z nich je možné po získání je možné je zvyšovat klasickým způsobem. Některé z nich způsobují klasický odliv jako u mágů, některé (tzv aktivační) zvláštní odliv který je podobný  klasickému odlivu.Při aktivování schopnosti nejprve Jedi vyhodnotí odliv. Pokud se mu nepodaří odliv zcela vyrušit, akce se mu nepovedla. Pokud chce, může akci stejně provést, ale potom se omráčení, které by mu nepodařená akce způsobila, změní na fyzické zranění! Aktivační odlivy má většina speciálních (odvozených) schopností.
Aktivované dovednosti vyžadují:
žádný odliv - volná akce
aktivační odliv - jednoduchá akce
normální odliv - komplexní akce

Získávání dovedností během hry - na získání nějaké schopnosti (na první úrovni) jsou nutné dva týdny učení (nebo týden pod dohledme učitele).

Učednické schopnosti (neutrální)

Energie Světelného meče

(ENERGIE MEČE = EM)

Světelný meč je povinná dovednost pro každého Jediho. Dostává ji automaticky a zadarmo na úrovni jedna. Další zvýšení si musí zaplatit silovými body nebo karmou. Maximální hodnocení je rovné úrovni Force (u Mistra je neomezené). Je to schopnost získávat energii ze síly a prostřednictvím meče ji převádět na zářící energetickou čepel. Čepel může být aktivní, pouze když  Jedi drží v ruce meč. Jakmile jej pustí, čepel začne zanikat. Je možné prohodit meč z ruky do ruky bez ztráty čepele (je nutné udělat test síly vůle(6), jestli Jedi neztratil koncentraci), ale už ne vrhat meč na dálku (pouze Učitelé a výše postavení Jediové mohou, pokud mají schopnost Vrh meče). Aktivace meče je jednoduchá akce, stačí  vydržet odliv (schopnost meče/2)L. Na začátku každého bojového kola (každé tři vteřiny) musí Jedi provést test síly vůle(3), jestli udržel meč aktivní. Pokud selže, je nutné ho znovu aktivovat.

Meč je možno používat jako klasickou zbraň pro boj zblízka, nebo pro blokování výstřelů, magických úderů atd, ovšem pouze v případě, že Jedi tyto schopnosti má. Čepel meče tak působí jako čirá ničící energie, nebo bariéra. Jedi se může kdykoli rozhodnout, jestli bude meč "energetické" nebo "bariérové" povahy, nestojí ho to žádnou akci. Energetické působení by se dalo přirovnat k laserovému paprsku, bariérové je prostě pevný předmět (bariéra 3Xschopnost meče).

Pokud se meč střetne z jakýmkoli cílem (pevným, magickým...), způsobuje Jedimu odliv (vysává se magická síla, kterou je nutno nahradit). Pokud se Jedimu nepodaří odliv odvrátit, může se útok minout účinkem nebo zapůsobit pouze částečně - rozhodne gamemaster v závislosti na cíli (betonový sloup se asi nepodaří přeseknout). Odliv závisí na podmínkách:

Kód odlivu:

Náraz do malého letícího předmětu (šíp, kulka, kámen, granát), zásah živého těla (pokud na sobě nemá pevné brnění)- L
Odrážení kouzla nebo silového působení (viz odrážení kouzel) úroveň, jakou kouzlo působí odliv mágovi+1.
Odrážení laserového paprsku (viz odrážení laseru) stejná úroveň, jako je kód poškození laseru.
Náraz do jiného laserového meče, jehož majitel má vyšší  EM- M.
Náraz do jiného laserového meče, jehož majitel má stejnou nebo nižší EM - L.
Náraz do bariéry(nebo pevného brnění), která je silnější než EM Jediho - V.
Pomalé prořezávání bariéry (nebo pevného brnění)(force centimetrů), silnější než EM -  M.
Náraz do bariéry (nebo pevného brnění), která je slabší nebo stejná jako EM Jediho - M.
Pomalé prořezávání bariéry (nebo pevného brnění)(force centimetrů), která je slabší nebo stejná jako EM Jediho -  L

Cílové číslo odlivu:

Základní je 4. Pokud je předmět malý (několik cm), nebo jde o slabé kouzlo (do hodnoty EM), použijte -1. Pokud jde o strukturálně slabý materiál nebo živou tkáň (ne mrtvé dřevo, pouze kůra), -1. Kouzla silnější než EM  nebo pevné materiály (bariéra silnější než EM) +1 až +2.Pokud meč musí proniknout do hloubky větší než force centimetrů, +2 za každých EM centimetrů navíc. Při styku dvou mečů je modifikátor EM protivníka mínus EM Jediho (minimálně dva). Pokud JEDI používá bariérový meč (tupý) jinak než pro odrážení malých předmětů nebo kouzel (například omráčení protivníka) +1. Cílové číslo by nemělo být vyšší než 12 a to i pouze v případě odrážení obrovských předmětů, prosekávání betonových stěn....

Účinnost meče při používání jako klasická zbraň - na zjištění odolnosti proti meči se používá poloviční protinárazové brnění, taktéž bariéry (a pláště dopravních prostředků) mají poloviční hodnocení (neplatí při zjišťování odlivu, který způsobí náraz). Síla meče je rovna součtu obyčejné fyzické síly a úrovně energie světelného meče. Kód poškození závisí na úrovni Jediho  - učedníci způsobují L, Rytíři M, Učitelé V a výše postavení Jediové S. Dosah meče je 1 pro učedníky a rytíře, 2 pro ostatní.

Bojování se světelným mečem

Používá se dovenost boj se zbraní, koncentrace sečné zbraně, specializace světelný meč. Každý, kdo bojuje proti světelnému meči, má modifikátor +2. Pokud postava neuspěje, je možné, že Jedi její zbraň přeseknul (hoďte 1k6, při 1 2  Jedi zasáhl jak postavu, tak její zbraň). Meč v podstatě nic (kromě druhého meče) nedokáže zastavit. Ovšem čím více překážek musí meč překonávat, tím větší je odliv.

Samotný Světelný Meč

Jednoduše řečeno je to zbrojní ohnisko kombinované s magickým zámkem. Dokáží ho vyrobit jakýkoli schopný tvůrce talismanů, kterému rytíř Jedi aktivně pomáhá. Pouze nejmocnější Jediové jsou schopní vytvářet vlastní meče a další artefakty. Základní cena je 25000 plus hodnocení X 5000. Hodnocení meče vyjadřuje dvě věci - zaprvé určuje, jak těžké je pro obyčejného mága napadnout meč (jde přece jenom o magické ohnisko, aktivně připojené na astrální rovinu, je tedy napadnutelné), a zadruhé meč přidává polovinu svého hodnocení k dovednosti energie světelného meče. Maximální hodnocení meče je rovné Force svého majitele +2. Každý meč je unikátní a nemůže být využit jiným Jedim nebo kýmkoli jiným.

Každý Jedi má možnost začít s mečem první úrovně zadarmo - dostal ho od svého učitele jako dar při zaučení. Pokud bude chtít lepší meč, musí si ho celý zaplatit (jedničkový meč mu pochopitelně nezůstane).

Zvyšovaní schopnosti:

Zvýšení stojí 2xnové hodnocení karmy nebo 1 silový bod za úroveň do max úrovně FORCE.

Vnímání síly

(VNÍMÁNÍ = VS)

Vnímání síly je druhá schopnost, kterou má každý JEDI. Na začátku jí dostává zdarma na úrovni jedna. Další zvýšení stojí silové body nebo karmu (jeden bod za úroveň nebo 2Xnové hodnocení karmy). Určuje, jak je JEDI schopný vnímat sílu kolem něj. Maximální hodnocení je Force Jediho. Závisí na ní používání mnoha dalších speciálních dovedností a i některé ostatní JEDI schopnosti.

Samotné vnímání umožňuje Jedimu pouze vnímat zvýšený tok síly kolem něj. Pokud na něj nebo jeho bezprostředním okolí působí kouzlo, nebo je něco v astrálním prostoru, Jedi o tom ví, ale neví co a jak. Pouze cítí přibližnou úroveň síly (magie) kolem něj. Stejně tak pozná, pokud se dotýká nějakého aktivního megického předmětu.

Vnímání je stále aktivní, ale narozdíl od podobných schopnosti (astrální vnímání) nevytváří most do astrálního prostoru, takže JEDI nemůže být zasažen kouzlem z astrálu.

Odrážení

Každý JEDI se učí odrážet mečem. Základní odrážení spočívá v nastavení světelného meče do cesty letícímu projektilu a jeho vychýlení. Odrážení stojí jeden bod za úroveň nebo 2X hodnocení v karmě.

Jedi se může pokusit odrazit jakýkoli letící předmět (hozený granát, nůž, letící šíp), zbraň při boji zblízka (musí mít odloženou volnou akci!), laserový paprsek nebo kouzlo.

Jedi dělá test boje se zbraněmi (světelný meč)+schopnost odrážení (může použít bojové rezervy) proti clovému číslu (viz níže). Pokud získá stejně nebo více úspěchu než útočník, předmět je odražen (energie kouzla rozptýlena...). Aby mohl JEDI odrážet, musí mít aktivovaný meč a odložené akce (za volnou může odrážet jeden předmět, za jednoduchou dvě). Pokud dosud není bojové kolo, musí JEDI uspět v testu reakce proti protivníkovi . Pokud uspěje, může odrazit jeden předmět. Pokud ví (empatickou linkou, najdi nepřátele apod), že

Základní schopnost odrážení umožňuje Jedimu odrážet pomalu letící předměty jako jsou nože, granáty, šípy apod. Na odrážení rychle letících předmětů (kulky, pokud se střílí dávka, každá kulka musí být odražena samostatně !) je nutné mít odrážení alespoň na 4. Pro odrážení laserových paprsků a kouzel je nutné mít speciální schopnosti (viz rytířské a učitelské schopnosti).

Cílová čísla - základ je 4. Modifikátory:

Velký předmět - průměr asi 5x5 cm nebo větší. -1
Velmi velký předmět - větši než 20x20 cm -3
Velmi malý předmět - průměr menší než 1cm. (pouze fyzické předměty!) +1
Pomalý předmět - vržený rukou, padající volným pádem atd    -1
Rychlý předmět (kulka) +1
Laserový paprsek, manipulační kouzlo (blesk, laserový paprsek, ne plamenné vlny apod) +4
Kouzlo    +5 bojové, +3 normální, navíc +2 za manové zaklínadlo
Jedi ví, že k útoku dojde (empatická linka, supersmysl...) -1
Jedi má aktivní silové vidění - ruší se modifikátor za manová zaklínadla, modifikátor za kouzla se snižuje o jedna
Předmět/paprsek vypustilo mechanické zařízení (bez živého pilta v dosahu - sonda, automatické kulomety....) +2

Manipulační kouzla (nebo bojová) s plošným účinkem nelze odrážet. Pokud Jedi odráži jakékoli výbušné projektily, po nárazu vybuchují! (JEDI se může pokusit o odklonnění takovýchto projektilu (max o 45 stupňů), pak má modifikátor +2).

Bojový smysl
Bojový smysl přidává JEDImu kostky do bojových rezerv. Stojí 5 bodů za úroveň (15 nebo 10 (pokud ho schopnost učí jiný JEDI)  karmy při získávání během hry za první úroveň, zvyšování potom 5X nová úroveň karmy). Každá úroveň dodává jednu kostku.

Zdokonalené schopnosti
Každá úroveň přidává jednu kostku pro dovednost. Dovednost už musí mít alespoň na 1! Při používání pavouka pro tyto schopnosti se ubírá jedna kostka za každý kroužek! Maximální úroveň je rovna úrovni dovednosti (a FORCE pochopitelně).
Atletické dovednosti, plížení, potápění - 1 bod nebo 2 karmy za úroveň.
Boj se zbraní, beze zbraně, vrhání, metací zbraně - 2 body nebo 4 karmy za úroveň
Střelné zbraně, kanóny,řízení vozidel (neplatí pro riggování) - 3 body nebo 6 karmy za úroveň

Zdokonalené fyzické atributy a reakce
Každá úroveň zvyšuje fyzický atribut o 1. Maximální úroveň (mimo omezení FORCE JEDIho) je rovna polovině úrovně atributu pro učedníky a urovní atributu pro rytíře a výš. Stojí 2 body nebo 5 karmy za úroveň.

Zdokonalené smysly
Noční vidění, zesílení sluchu, termografie, lepší čich.... stoji 1 bod nebo 10 (5 s učitelem) karmy za jedno zlepšení.

Zvýšená iniciativa
Zvyšuje iniciatvu o 1k6 za úroveň. Maximální úroveň je rovná hodnocení v hierarchii - učedník 1k6, rytíř 2k6, učitel a výš 3k6. Stojí 10 bodů nebo 20 karmy za úroveň.

Silový skok (Force Jump)
Každá úroveň umožňuje JEDImu vyskočit o metr výše, než by se mu normálně podařilo za pomocí testu atletiky. Stojí 1 bod za úroveň nebo 5 kamy (3 s učitelem) za první úroveň a 3 karmy za každou další úroveň. Aktivační odliv je (úroveň kterou chce JEDI použít - může být menší) L.

Silová rychlost (Force Speed)
Po aktivaci (aktivační odliv úroveň/2 M) se rychlost a reakce JEDIho zvyšuje o jeden za úroveň, a přidává se úroveň/3 zaokrouhleno dolů K6 iniciativy. Silová rychlost vydrží Force kol (3 vteřiny), potom skončí a může se aktivovat nejdříve za minutu. Pokud chce JEDI rychlost udržet, musí vydržet aktivační odliv s cílovým číslem zvýšeným o 1 za každé prodloužení. (prodloužení je volná akce a musí se vykonat před vyprcháním rychlosti). Stojí 3 body za úroveň nebo 10 (5 s učitelem) karmy za první úroveň a 5 karmy za každou další úroveň.

Silové škubnutí (Force Pull)
Umožňuje JEDImu trhnout nějakým předmětem na dálku (dohled) směrem k sobě. Dělá test schopností proti síle osoby držící předmět, případně proti hodnocení bariéry, která předmět drží. Cílové číslo se zvyšuje o 1 za každých 5kg.  Není možné například strnout z někoho neprůstřelnou vestu - škubnutí trhen celým protivníkem. Předmět doletí max. úroveň schopnosti -1m za každých 5kg +1m za každý úspěch. Při žádnem úspěchu se předmět nepohne. Předměty letí vždy přímo k Jedimu, který je může chytit (test rychlosti 3). Aktivační odliv je (úroveň:2) M. Stojí 3 body za úroveň nebo 10 (5 s učitelem) karmy za první úroveň a 5 karmy za každou další úroveň.

Rytířské schopnosti (neutrální):

Omračující ruce - i pouhý letmý dotek může způsobit omráčení. Každá úroveň zvyšuje účinnost o jeden stupeň (1 úroveň L, 2. M, 3. V..., maximálně S) a celkové omráčení, kterému se odolává silou vůle nebo tělem (podle toho co je vyšší) je 6+úroveň omráčujících rukou mínus proti nárazový pancíř.  Stojí 3 body za úroveň nebo 10 (5 s učitelem) karmy za první úroveň a 5 karmy za každou další úroveň. Mají klasický odliv úroveň L.

Telekineze
Umožňuje manipulovat s drobnými předměty (síla i rychlost jsou rovny úrovni) o maximální váze úroveňX5kg. Dá se používat na jakoukoli činnost, která je zatížená modifikátorem +2. Jedi může manipulovat kdekoli na dohled. Aktivační odliv je úroveň L. Pokud Jedi udržuje telekinezi aktivní, má modifikátor +1 na všechny další testy. Stojí 3 body za úroveň nebo 10 (5 s učitelem) karmy za první úroveň a 5 karmy za každou další úroveň.

Zesílená Paměť
Umožňuje JEDImu "přehrát" si své zážitky za posledních Inteligence hodin. JEDI si přesně pamatuje, co viděl slyšel cítil. Stojí 3 body nebo 10(5) bodů karmy.

Svalový výbuch
Po aktivaci (aktivační odliv úroveň V) se síla Jediho naakumuluje a po několik vteřin neuvěřitelně zvětšuje - 2Xběžná hodnota síly + 2 za každý úspěch při testu účinnosti schopnosti proti 4. Trvá pouze jedno kolo, potom se na minutu síla JEDIho redukuje na polovinu běžné hodnoty.  Stojí 5 bodů (20/15karmy) za   první úroveň a další 3 body (6 karmy) za každou další úroveň.

Rozšiřující schopnosti

Všechny takové schopnosti předpokládají určitou minimální úroveň schopnosti, jejíchž možnosti rozšiřují. Stojí buď uvedený počet silových bodů, nebo jejich trojnásobek v karmě (dvojnásobek, pokud Jediho učí jiný Jedi, který schopnost má). Většina  má aktivační odliv!

EMPATIE - 3 bodů, minimální VS 1, odliv 3L. Pokud JEDI chce, může číst emoce a pocity bytostí blízko něj, do vzdálenosti VS metrů. Dělá test VS proti síle vůle osoby. Čím více úspěchů, tím více informací získává. Může schopnost používat jako detektor lži. Magicky aktivní osoby poznají, že je na ně empatie použita. Mohou použít test síly vůle proti 3XVS Jediho. Pokud mají jediný úspěch, JEDI se nedozví nic.

EMPATICKÁ LINKA - 6 bodů, minimální VS 3, odliv 3M. Vylepšená verze EMPATIE (pokud má JEDI linku, může jí používat i jako normální empatii.) Pokud JEDI uspěje v testu proti síle vůle, zůstává "napojený" na osobu, dokud vzdálenost mezi nimi nepřekročí VS metrů nebo není linka přerušena. Postava může dělat každé kolo test síly vůle proti 3XVS jediho, pokud získá jediný úspěch, je linka přetržena. Pokud JEDI dělá něco jiného než naslouchá, musí každé kolo udělat test síly vůle(3+1 za každou další aktivní linku), jestli neztratil koncetraci. Linka dodává JEDIMU pocity a úmysly postavy, navíc mu přidává kostky (VS/2) při jakémkoli sociálním testu (etiketa, vyjednávání...). JEDI může mít maximálně tolik aktivních linek, kolik je hodnocení jeho VS. Linka je vystopovatelná a napadnutelná přes astrální prostor!

NAJDI NEPŘÁTELÉ - 5 bodů. minimální VS 1, odliv 4 L. Pokud je ve VS metrů vzdálenosti od JEDIho osoba, která se proti němu chystá zaútočit, JEDI to pozná. Pokud na něj nepřítel zaútočí, JEDI může použít bojové rezervy při testu reakce.

SILOVÉ VIDĚNÍ - 10 bodů, minimální VS 6. Funguje přesně jako astrální vnímání, jenom pro aktivaci je nutné vydržet aktivační odliv 3L.

Odrážení laseru - umožňuje odrážení laserových paprsků a jiných proudů fyzické energie (manipulační kouzla fungující jako paprsek nebo proud). Minimální odrážení musí být na 6. Stojí pět bodů.

Učitelské schopnosti: (neutrální)

Rozšiřující schopnosti

SUPERSMYSL - 30 (20 karmy), minimální VS 6, aktivační odliv 4M. Při aktivaci supersmyslu dělá JEDI test VS proti (4). Celkový dosah supersmyslu je potom roven počet úspěchů krát VS metrů. V kulovité oblasti, kde supersmysl funguje, ví JEDI o všem. Funguje podobně jako Silové vidění o poloměru 360 stupňů. Ke každé osobě v okruhu jakoby měl JEDI empatickou linku. Supersmysl zvyšuje JEDIho reakci o 2, ruší jakékoli modifikátory viditelnosti, zdvojnásobuje počet kostek při testech vnímání. Na druhou stranu má JEDI modifikátor +4 na jakoukoli akci, která vyžaduje orientaci v prostoru (pohyby, bojování...) a +1 na jakoukoli jinou akci nebo test, který vyžaduje aktivní pozornost. Navíc je snadno napadnutelný přes astrál. Udržování supersmyslu je poměrně složité, každé bojové kolo (3 vteřiny) musí JEDI udělat test síly vůle(6+1 za každou minutu, kterou  je smysl aktivní). Pokud nezíská úspěch, je supersmysl násilně ukončen a JEDI odolává odlivu (3+1 za každou minutu, kterou je smysl aktivní)M.

Odrážení kouzla - umožňuje odrážení magických nebo silových útoků. Patří sem jakákoli kouzla kromě manipulačních minimální odrážení musí být na 6. Stojí 15 (10 s učitelem) karmy.

DARK LORDS

Temní pánové jsou ti z temných JEDI, kteří získali pod svou kontrolu jiného JEDIho. Jejich podřízení musí poslouchat každý jejich rozkaz. Něco jako rovnost neexistuje. Podřízený může příkaz obejít (síla vůle proti 6 úroveň podřízení), ale přímeůmu rozkazu se nemůže protivit bez toho, že by se svému pánu přímo postavil. Protože pánové si dobře dávají pozor, aby jim některý z učedníků nepřerostl přes hlavu, je to většinou pro rebely sebevražda. Každá akce, kterou učedník dělá proti svému mistru má modifikátor +úroveň podřízení. Pokud uspěje a mistra porazí (alespoň do bězvědomí), jeho podřízenost se ruší - získal vlastní vůli. Neúspěch často znamená smrt nebo ještě další zvýšení podřízenosti. Základní úroveň je rovná rozdílu v postavení hierarchie. Za každou službu, kterou Temný Lord svému učedníku poskytne, se může podřízenost zvýšit (pokud neuspěje v testu síly vůle proti 6+momentální úroveň.) Pokud podřízení stoupne na 10, temný pán získal dokonalou kontrolu nad tělem i myslí podřízeného. Tato moc může být zlomena pouze smrtí pána.

Hráči by neměli být ani obyčejní Temní Jedi, natož Temní Pánové. Pokud se přece rozhodnou, upozorňuju Gamemastery že jak světlí Jediové tak Draci jdou po Temných Jedi velice velice ostře.