About me...
Discworld aneb Zeměplacka ztebeplacka

Hlášky, citáty a šílené teorie z šílené série šíleného Terryho Pratchetta Úžasná Zeměplocha


Pyramidy

Morpork vypadal jako dvojče dehtové jámy. Nebylo mnoho věcí, které by mohly z Morporku udělat horší místo, než jakým už byl. Tak například přímý zásah meteoritem by se dal z určitého hlediska brát jako zušlechtění místní krajiny.

Těpic zrychlil, vychutnával chlad na tváři a s dokonalou přesností dlouhodobého nácviku se v běhu vrhl z konce střechy na úzkou dřevěnou lávku, která nahoře křižovala uličku Cínové poklice. A kterou někdo - proti všem předpokladům - odstranil.

.. zatímco největší hrůza, která postihla Staré království za posledních sto let, byla Žabí pohroma*.
*Na druhé straně je třeba uznat, že to byla po čertech velká žába. Vlezla do soustavy větracích vzduchovodů a kuňkala tak, že lidé nemohli spát celé týdny.

"Člověče? Budu ti muset zřejmě dokázat, že mi v žilách koluje krev fraonů!"
"A jistě by sis přál, aby ti tam zůstala?"

Říkalo se, že v Ankh-Morporku je život levný. To je samozřejmě naprostý nesmysl. Zivot byl často velice drahý, zato k smrti jste mohli většinou přijít úplně zadarmo.

Nafučin se získává z hlubokomořské ryby Singularis minutia gigantica vzdáleně podobné ježíkům. Ryba se proti svým nepřátelům chrání tím, že se nafoukne do mnohonásobku své normální velikosti. Pokud uvedený jed požije člověk, každá buňka jeho těla se okamžitě pokusí zvětšit až dvoutisíckrát. To vede k nevyhnutelnému a velmi hlasitému konci.

"Vím, co znamená determinovat vztah na základě extrémního předsudku. To znamená inhumovat sekerou."

"Tohle je vrhací nůž číslo dva. Za vrhací nože jsem dostal devadesát pět bodů ze sta možných. Které oko potřebuješ méně?"
Náčelník na něj upřel zkoumavý pohled. "Jseš sám," prohlásil nakonec. "Nás je pět."
"Brzo budete jenom čtyři," ujsitil ho Artur.

"Je to jasné," prohlásil (doktor) nakonec a přitom rychle přemýšlel. "Případ mortis portalis horois causa s komplikacemi."
"Co to znamená, doktore?"
"Laicky řečeno, je mrtvý jako loňská novinářská sezóna."
"A jaké jsou to komplikace?"
Doktor se zatvářil vyhýbavě. "Stále ještě dýchá, jeho tep přímo hučí a má takovou teplotu, že byste na něm mohli smažit vajíčka."  Chvilku zaváhal, protože ho napadlo, jestli nebyl zbytečně konkrétní a zda mu jeho návštěvníci přiliš snadno neporozuměli. Medicína byla na Ploše zbrusu nový obor, a kdyby jí rozuměl každý, nikam by se nedostala.
"Pyrocerebrum ouerf culinaire," uzavřel svou řeč.
"Dobře, ale co s ním můžete udělat?"
"Nic. Je mrtvý. Všechny testy to ukazují. Pohřběte ho, udržujte ho v pohodlí a chladu a řekněte mu, ať se mi příjde ukázat příští týden."
"Ale vždyť on pořád ještě dýchá!"
"To jsou jenom reflexivní reakce, které mohou laika snadno splést," prohlásil doktor s převahou odborníka.
(řečená mrtvola otevřela oči a oznámila, že se musí vrátit domů)
Doktor ovšem dělal čest své profesi. "To není nic neobvyklého, když mrtvola po smrti vydává částečně artikulované zvuky," bojoval statečně, "které mohou vyděsit příbuzné a vyvolat v nich dojem, že -"
Těpic se posadil. "Jindy mohou křečovité stahy svalstva tuhnoucího těla způsobit, že -" začal doktor. Pak ho něco napdalo. "Je to vyjímečná a tajemná choroba. Je způsoběna - tím - takovým - nečím tak malým, že se to nedá vlbec objevit," skončil s vítezným úsměvem na tváři. ... "Je to pravděpodobně výr. Chytil výra, teď jich tu poletuje...."

Hádka, zda stavět největší pyramidu na světě:
Parakosmický inženýr: "To bude v pyramidologii věc naprosto ojedinělá. Přímo kvantový posun v technologii."
Jeho bratr účetní: "Taky to bude kvantový posun v bankrotech. Budu na to muset vymyslet nové slovo."

Pak Ty Mrcha pokusně zvedl jednu po druhé nohy, provedl krátký výpočet a zjistil, že z jeho zad byli odečteni dva lidé.

"Ta želva opravdu předběhla zajíce!" "No ano, ale ten zajíc byl mrtvý, protože jsi ho zastřelil."

Efebané dělají víno ze všeho, co se jim podaří nalít do kbelíku, a jedí všechno, co z něj neuteče.

Chvilku postrkoval jídlo po talíři. Některé kousky se mu to snažily oplatit.

Ty Mrcha pozoroval prázdný žlab. Ten představoval podmnožinu obecné množiny "seno" obsahující libovolné množství mezi nulou a K. Žlab neobsahoval žádné seno. Mohl samozřejmě obsahovat nějaké záporné množství sena, ale pro hladový žaludek mehrál rozdíl mezi žádným senem a minus senem žádný rozdíl.